Shq etësuese: Për 9 vj et nga Kosova u l arguan rreth 250 mijë qytetarë

Shqiptarët janë po pulli që emi grojnë më shumë. Në vetëm 9 v ite 500 mijë shqiptarë nga Shqipëria kanë ik ur nga vendi i tyre. Por edhe shq iptarët e Kosovës janë l arguar, pasi janë të paktën, 264 mijë persona. Gjithashtu nga Maqedonia e Veriut pjesa dë rmuese e 160 mijë personave që emi gruan janë shqiptarë.

Këto janë pamjet e vitit 2015 kur nisi një fl uks për të i kur nga Shqipëria. I njëjti f enomen ndodhi edhe në Prishtinë. Por edhe në qytetet shq iptare në Maqedoni.

Instituti për St udime Eko nomike Ndërkombëtare i Vjenës ka p ublikuar r aportin e fundit për emi grimin nga Ballkani Perë ndimor ku përllogariti se nga 2010 deri në vitin 2019 janë la rguar 1.5 milionë qytetarë ku në krye qëndron Shqipëria me gjysmë milioni. (tabela) Ra porti thekson se ka emi gracion nga çdo g rupmoshë, por në Shqipëri emi grojnë në m asë edhe personat me nivel të lartë arsimi. F aktor the melor është v arfëria, por s ociologia Marsida Simo shikon edhe shk aqe te tjera.

Be the first to comment on "Shq etësuese: Për 9 vj et nga Kosova u l arguan rreth 250 mijë qytetarë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*