Shqiptarët e du an shume foto e bërë para 31 viteve e njihni gruan në foto apo jo ?

Është viti 1989. Në në ntor rrë zohet Muri i Berlinit. Angela Merkel është tridhjetë e pesë vjeçe, ka do ktoruar në shk encat e natyrës.
Ajo punon në In stitutin Qendror të Kimisë Fizike, i cili i pë rket Ak ademisë së Shk encave të RDGJ. Shk encëtarja e re jeton në Berlin dhe sapo është div orcuar.

Në krah të saj është partneri i ri, shk encëtari i kimisë ku antike Joachim Sauer, me të cilin ajo do të ma rtohet nëntë vjet më pas.
Katër ditë pas rë nies së Murit të Berlinit, me ftesë të një kolegu polak, Merkel udh ëtoi drejt vendit fqinj.
“Ajo erdhi me tren në Torunj. Unë e pr ita tek stacioni i trenit. Mbajti një r eferat dhe qëndroi në shtëpinë tonë.

Be the first to comment on "Shqiptarët e du an shume foto e bërë para 31 viteve e njihni gruan në foto apo jo ?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*