Shqiptaret janë Au tokton, Pe randoria turke i dha serbisë Preshevën, Nishin dhe Vranjën !! Hi storiani turk ha bitë me de klaratat e tij…

Ai thote se Shqiptaret jane au tokton, jane il ir, nuk jane as s llav e as grek… Ne nje video qe po qa rkullon ne in ternet, nje hi storian turk, thote se Pe randoria Osmane ia dhu roi serbeve tokat shqiptare.
Gjate in tervistes se dh ene per Televizionin turk Avaz ai ka thene se shqiptaret ba llkanas, jane il ir au toktone. Sjane as grek e as s llave, thote ai, duke shpj eguar se gjate lu ftes turkoruse ka pasur shume reak sione ne gative ne Ba llkan.

Shqiptaret paten shume godi tje pasi ishin ne kufi me s llavet. Ruset ishin ne krahun e serbeve, thote ai, duke thene se per fa t te k eq, os manet nuk fituan as nje lu fte me ruset.
E keto hu mje te os maneve hi storiani turk thote se fa turen e pa guanin shqiptaret. Shqiptaret ishin populli qe fr enonte s llavet dhe filluan te hu mbisnin toka, tha hi storiani turk.

Ai gjith ashtu tregon se si anglezet ne ate kohe, i erdhen ne nd ihme Turqise, pasi nuk do nin qe ruset te me rrnin Stambollin.
Shume toka iu dhu ruan Serbise, de klaroi ai, duke tr eguar se tokat e shq iptareve qe u dhu ruan ishin Presheva, Nishi dhe Vranja.
Ai thote se Shqiptaret jane auto kton, jane il ir, nuk jane as s llav e as grek…

Be the first to comment on "Shqiptaret janë Au tokton, Pe randoria turke i dha serbisë Preshevën, Nishin dhe Vranjën !! Hi storiani turk ha bitë me de klaratat e tij…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*