Shqiptarja Nga Maqedonia, Be rberja Më E Mirë Për Meshkuj Në Zvicër

Në qytetin Sion të Zvicrës, biznes familjar zh villon çi fti bashkëshortor Saliu nga Prilepi i Maqedonisë. Demirali Saliu dhe bashkëshortja e tij Jesma kanë një sa llon për pr erjen e flokëve, ka rakteristik për shumëçka, shkruan portali Lajm.tv.

Bashkëshortja Jesma Saliu është ndoshta femra e vetme shqiptare be rbere për meshkuj. Por jo vetëm kaq. Ajo është ndër be rberet më të mira në Zvicër, kurse ka fituar në shumë ga ra edhe në Evropë.

Lajm.tv ka zh villuar një vizitë te ta, ku kemi ko nstatuar se zanatin e berberit Jesma nuk e ka vetëm profesion, por edhe pa sion. Gjatë tërë kohës që punon është e di sponuar dhe e bu zëqeshur.

“Këtë zanat e kam marrë nga babai të cilin e kam be rber. Mua më ka p ëlqyer ky za nat dhe kam filluar të punoj te babai. Ka 15 vite që e punoj këtë za nat.Unë jam nga Maqedonia, më saktë nga Zhitosha e Prilepit”, tha për Lajm.tv, be rberja Jesma Saliu.

Be the first to comment on "Shqiptarja Nga Maqedonia, Be rberja Më E Mirë Për Meshkuj Në Zvicër"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*