S’iu pe ngojnë pallatet e v illat e kerret lu ksoze t’ko mandirave tuej, po ku rsimet e pe nsionit tim?

Gjatë ditës së sotme, ak tori i njohur Çun Lajçi, përmes një postimi në fa cebook ka treguar se si i ka k ursyer paratë që ta blejë një telefon të modelit iP hone 12.

“Unë deshta me iu tregua gjithçka që mendova kur isha smutë, e ju e fll iqni go jën tue m’s ha! E kuptoj kur ua kri tikoj ko mandantat, por pse keni smi rë ndaj an drrave t’mia?

Mos kërkova lë moshë pse u shk rova për dë shirat e mia e paret e ku rsyeme? S’iu pe ngojnë pallatet e v illat e kerret lu ksoze t’ko mandirave tuej, po ku rsimet e p ensionit tim?

A dini more me lexua çka shkruhet, jo çka juve ju duhet! I kni, zhdu kuni an alfabet, se nuk e me ritoni si nqeritetin e po etit, ar tistit, shkrimtarit. Ju jeni zy mtësia e ve rbueme deri n’pa lcê!”, ka shkruar ndër tjerash Çun Lajçi.

Be the first to comment on "S’iu pe ngojnë pallatet e v illat e kerret lu ksoze t’ko mandirave tuej, po ku rsimet e pe nsionit tim?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*