“S’ka më lekë dhe miq”, Gonxhe tregon masat e rrepta që do merren për kolaudimin: Kemi futur në listë të zezë…

Dr ejtori i Shë rbimeve të Tr ansportit Rrugor, Blendi Gonxhe, ishte i ftuar këtë të mërkurë në emisionin “7pa5”, ku foli për k olaudimin e automjeteve, i cili është jashtë fu nksionit që pr ej Janarit të këtij vi ti, kur u hoq nga kon censionari për t’i kaluar shtetit.

Gonxhe tha se k olaudimi do të je të më cilësor, teksa vuri në dukje se të gjitha mjetet e p arregullta janë fotografuar dhe janë futur në një “listë të zezë”. Gonxhe shtoi se kolaudimi nuk do të jetë aq i thj eshtë si dikur për t’u bërë, dhe st andardet që do të ndiqen janë të njëjta me ato të vendeve më të zhv illuara.

“Kolaudimi për kushtet që ka kërkon më shumë kohë për t’u bërë me cilësi. Do të jetë shumë më cilësor. Nuk ka me makina me st opa të thyera në rrugë.

Që nga t etori, ne po fi lmojmë dhe janë fotografuar të gjitha mjete e p arregullta në rrugë nga eksp ertët tanë të task f orcës rrugore dhe po licia. Janë të vendosura të gjithë në një si stem, listë të zezë.

Sa të takohen me ko laudimin, do të kenë një ko ntroll të disafishtë. Kolaudimi në vetvete do të ketë katër grupe. Dy do të jenë të d edikuara për qendrat e ko ntrollit teknik, do të ko ntrollojmë veten tonë. Dy të tjerat do të jenë në lëvizje, në menyrë të p apritur me sh ort dhe me r risk. Janë metoda që përdoren ne vendet në zhv illim dhe të ato te zhv illuara.

Kolaudimi do të jetë shumë herë ko ntroll më i rr eptë, do të je të më i v ështirë për ta kaluar me lekë dhe me miq. Për këtë arsye, i japim një besim qytetarëve që të rr isin dijet e tyre. Duhet të jenë të k ujdesshëm me automjetin”, tha Gonxhe.

Be the first to comment on "“S’ka më lekë dhe miq”, Gonxhe tregon masat e rrepta që do merren për kolaudimin: Kemi futur në listë të zezë…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*