Sllovenia dr idhë gjithë Ballkanin! Kë rkohet b ashkimi i Kosovës dhe Shqipërisë

Filozofi slloven Slavoj Zhizhek ka da lur ha pur p ro ba shkimit te Kosoves me Shqiperine. Ne nje in terviste te tij te shp erndare ne rrjetet sociale ai ka folur per ba shkimin e Kosoves dhe Shqiperise te cilen e quan nje teme te nd aluar mirepo qe sipas tij kjo do te ishte zg jidhja me e natyrshme qe mund te jete per Ballkanin.

E menyra me e mire per ba shkimin mes Kosoves dhe Shqiperise sipas filozofit slloven eshte qe te ket shk embim te rritoresh.
Pse nuk ka ardhur ne disa shk embime te rritoriale, per mua duket qa rte se eshte r acionale midis Serbise dhe Kosoves, qe Kosova te ma rre nje pjese te Sa nxhakut atje dhe tu jape atyre pjese te Kosoves te cilat jane serbe ka thene filozofi slloven Zhizhak, dhe pastaj sipas tij te l ejohet ba shkimi Kosove Shqiperi

Kemi dy shtete shqipetare Shqiperine dhe Kosoven, te dyja zy rtarisht jane pl otesisht au tonome, por nese ke rkoni gjene me te natyrshme ata te ba shkohen ka thene ai.

Be the first to comment on "Sllovenia dr idhë gjithë Ballkanin! Kë rkohet b ashkimi i Kosovës dhe Shqipërisë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*