So ndazh: Pas shk arkimit të Ilir Metës a m eriton të jetë Pandeli Majko Pr esident i vendit ? V otoni në sondazh

S ondazh i bërë onl ine në ditët në vijim, shqiptarët do të v otojnë dhe do shohim p ërfundimin se a është përgjigja p ozitive apo ne gative në li dhje me ç ështjen Pr esident .

Shume njerëz kanë thënë se në keto zgj edhje Meta i bëri g abimet e veta dhe d eklarata e tij nxi tën shum r eagime nga f aktori nd ërkombëtarë dhe ai vendor.

Pikërisht tani pas v otës k undër pr esidentit në kuvend dhe d efakto ndodhi dhe shk arkimi i tija me këtë rast kemi edhe krijuar s ondazhin gj ithkombëtarë se a është m omenti dhe koha që P andeli Majko të mer p ozitën e Pr esidentit të vendit.

Be the first to comment on "So ndazh: Pas shk arkimit të Ilir Metës a m eriton të jetë Pandeli Majko Pr esident i vendit ? V otoni në sondazh"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*