Sot diten e XH UMA li nda një djalë pas shume vite ma rtesë, ai qe më ur on Z oti i dh ashtë atë qe i mu ngon

Ndj enja me e bu kur qenka te jesh Nene, sot linda nje djal pas shume vite ma rtes, ai qe me ur oj z oti i dh ashte ate qe i mu ngon,.

Sot l inda nje djal pas shume vite ma rtes, është ndj enjë e mirë për ta shi juar edhe unë një fëmijë si gjithë të tjerët, Z oti ju dhasht atyre që nuk kan se vë rtetë është një dh uratë që cdokush do e dë shironta ta kishte. Ndj enja me e bukur qenka te jesh Nene, sot l inda nje djal pas shume vite m artes, ai qe me ur oj z oti i dh ashte ate qe i mu ngon,M os kalo pa thene “Ur ime”.

Be the first to comment on "Sot diten e XH UMA li nda një djalë pas shume vite ma rtesë, ai qe më ur on Z oti i dh ashtë atë qe i mu ngon"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*