Sot fe ston dit ëlindjen Adem Jashari i ri, ja sa vite i mb ush

Adem Jashari mban emrin i riu i familjes Jashari, i cili sot mb ush pl ot 19 vite.
Ai ka tr ashëguar emrin e gjyshit të tij, ko mandantit le gjendar Adem Jasharit.

Ademi i ri në një in tervistë ka thënë që me shumë kre nari mban emrin e gjy shit, emër të cilin do ta mb ajë dhe nuk do ta ndë rronte me as një emër të botës.
Ur ime edhe 💯💪💪💪

Be the first to comment on "Sot fe ston dit ëlindjen Adem Jashari i ri, ja sa vite i mb ush"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*