Spartak Ngjela p aralajmëron arr estime të mëdha, çfarë po ndodh në Shqipëri? Ja pr apaskenat

Avokati i mi rënjohur Spartak Ngjela ka k omentuar së fundmi zhv illimet më të reja në po litikën shqiptare. Sipas tij SPAK do të vihet në lëvizje për të vënë dr ejtësinë në vend duke arr estuar të gjithë zyrtarët e lartë por jo vetëm që i janë futur kri it kokë e këmbë.

Sipas tij, SHBA nuk do të lejojë që s ituata në Shqipëri të shkojë në kaos për shkak të p olitikës dhe SPAK do të dëgjojë SHBA-në deri në fund. Ja çfarë thotë më tej Ngjela:

“Çfarë do bëjë k orrupsioni lartë, do k undërveprojë? Do ta shikojmë. Natyra e kr mit të lartë te or ganizuar është k undërveprimi, por mos harroni, në këto m omente nuk duhet parë me i indi ferentizëm, ka një m oment te caktuar që e krijon st ërvitja e madhe u shtarake që po zhv illohet në Shqipëri. Reforma ant ik orrupsion sapo ka filluar të japë re zultat dhe kjo u pa nga veprimet e Ilir Metës”, tha Ngjela në Euro Neës.

Be the first to comment on "Spartak Ngjela p aralajmëron arr estime të mëdha, çfarë po ndodh në Shqipëri? Ja pr apaskenat"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*