Sytë z emra: Arbana Osmani zb ulon për herë të parë p ortretin e Diellit dhe qenka fiks si Joni

Vogëlushi Diell i Arbana Osmanit dhe Eduart Grishajt erdhi në j etë në t etor të vitit 2020. Deri më sot, Arbana ishte treguar shumë e r ezervuar rr eth tij, duke i kursyer po zat në rrj ete s ociale.

Pak ditë më parë, teksa ndj ekësit e pyetën se kur do ta tre gonte po rtretin e Diellit, ajo u përgjigj: “Shumë kuriozitet për një bebe që s’ka arsye pse të j etë në rrj etet soc iale një herë për njëherë. Nëse kur të rr itet do na kërkojë vetë (si Joni) ndoshta”.

Mirëpo, duket se Arbana nuk i ka re zistuar dot tun dimit dhe ka pu blikuar në Inst agram një foto ku po rtreti i vogëlushit duket shumë qa rtë në profil. Nj ekësit kanë k omentuar se i vogli duket fi ks si Joni.

Be the first to comment on "Sytë z emra: Arbana Osmani zb ulon për herë të parë p ortretin e Diellit dhe qenka fiks si Joni"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*