Ta kenë me j etë e me f at/ Jozefina Topalli q enka bërë gjyshe për herë të dytë

Jozefina Topalli është bërë gjyshe pT amr herë te dytë. Lajmin e bukur e ka dhë në vetë ish-kr yeparlamentarja me një po stim në rrjete s ociale, ku ka po stuar foton e va jzës së saj, Megi me dy fëmijët.
“Një en gjëll i vogël ka mb ërritur në shtëpinë ton ë duke gë zuar të gjithë. Megi e në të gjithë kemi ze mrën plot,” ka shkruar Topalli.

Megi u bë për herë të parë nënë ne vitin 2019, me ar dhjen ne jete te Nikolasit. Asokohe, Topalli u shpr eh tek “Rudina”: “Ishte dhu rata më e b ukur që mund të kishim për Kr ishtlindje dhe Vitin e ri. Nikolas ka filluar të ko munikojë, sigurisht që k omunikimi i tij është me bu zëqeshje me shikim, me dr ejtimin e du arve, apo të kap dorën dhe të shtr ëngon gishtin, por e veçanta e tij është se ai që sa h ap sytë bu zëqesh dhe kjo është një mr ekulli e Zo tit. Kështu që ky vit ka q enë i ve çantë, sp ecial dhe fa leminderit Zo tit që na ka bërë kaq b ukur dhe kaq të da shur”.

Be the first to comment on "Ta kenë me j etë e me f at/ Jozefina Topalli q enka bërë gjyshe për herë të dytë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*