Tani in vestimi i madh që do ndr yshojë Rrugën e K ombit, e bën p ublike Edi Rama

Tani in vestimi i madh që do ndr yshojë Rrugën e K ombit e bënë pu blike Edi Rama. Kryeminstri i Shqipërisë Edi Rama ka bërë të ditur se po va zhdojnë pu nimet në Rrugën e Ko mbit. Rama ka pu blikuar një postim ne ll ogarinë e tij ku dhe ka treguar se ura do të jetë e va rur e gja tsi me 310 me tra.

Vijon pa ndë rprerje puna për veprën e mu nguar të Rrugës së Ko mbit, Urën e madhe të Kukësit mbi Drin ura do të jetë e varur në 310 m etra gja tsi dhe str uktura e saj mb ajtëse k ryesore.
Do të jetë një el ement mbr esëlënës prej çe liku sp ecial me ha pësirë 270 metra dhe la rtësi 50 m ka shkruar Rama.

Be the first to comment on "Tani in vestimi i madh që do ndr yshojë Rrugën e K ombit, e bën p ublike Edi Rama"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*