Të br aktisur nga babai! Çfarë v uajtjesh kanë kaluar këto tre fëmijë

Shkojmë në Lushnje për të takuar në këtë shtëpi të rrënuar tre fëmijë dhe nënën e tyre. Këtu ka f are pak, në mos asgjë. Je tojnë mes mj erimit. Shtëpiza mezi mbahet në këmbë, tavani ka rënë thuajse, ndërsa muret janë hapur. Sesi e kanë p ërballur dimrin, një Zot e di… këtu nuk ka as drita e as ujë.

Edhe ajri mban p ezull dh imbjet sepse në këtë ngr ehinë vu ajtjet janë katërfish. Të nënës, Zares, të fëmijëve, Esmeraldës 15 vje çe, Marias 13 dhe Reshatit, veçse 8 vj eç. Reshati është ende i vogël, por Esmeralda e Maria e kuptojnë më së miri b arrën e të qenit të h arruara, në v arfëri.

“Jam në klasë të tetë. J etoj në këtë shtëpi, që është me lagështirë… je toj me mamin, motrën e vëllain. Këtu nuk ka drita, nuk ka ujë, nuk ka… d etyrat i bëj ditën, sepse natën nuk shikon gjë këtu, se është e rrësirë. Edhe librat i m arr të përdorura, se mami nuk ka m undësi. Nd ihem shumë k eq.”-tregon Maria.

Thuajse tre v ite më parë, babai i këtyre vogëlushëve i br aktisi. I h arroi. I la pas krahëve. Esmeralda e mban k okën ulur. Fytyrën e struk mes lo tëve, kur kujton telefonatën e fundit me të atin.

Be the first to comment on "Të br aktisur nga babai! Çfarë v uajtjesh kanë kaluar këto tre fëmijë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*