Të mërkurën në Kosovë ar rijnë edhe 38 mijë d oza të va ksinave CO VID-19

Ministria e Shë ndetësisë së Kosovës ka njoftuar se të mërkurën do të pranojë edhe 38 mijë e 400 d oza të tjera të va ksinës në ku adër të al eancës CO VAX.
Këto do za sipas Ministrisë së Sh ëndetësisë do ar rijnë në Kosovë të mërkurën pa radite.

”Rrj edhimisht deri më tani duke ll ogaritur edhe 24 000 do zat që kemi pr anuar javë më parë në total kemi 62 400 do za”.
”Me pranimin e këtyre do zavë të va ksinës ku ndër CO VID-19, do të v ijohet më tej me va ksinimin e ka tegorive të pa rapara sipas Pl anit Shte tëror të va ksinimit ku ndër CO VID-19”, ka bërë të ditur Ministria e Shëndetësisë.

Be the first to comment on "Të mërkurën në Kosovë ar rijnë edhe 38 mijë d oza të va ksinave CO VID-19"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*