Teuta Krasniqi e pranon: Nuk e di tabelën e sh umëzimit (Video)

Teuta Krasniqi ka qenë e ft uar për këtë javë në “Pyetje E xp ress”

Ak torja Teuta Krasniqi ka dhënë disa p ërgjigje in teresante në emisionin Ex pr ess Ro zë, ko nkretisht në ru brikën “Pyetje Ex pr ess”.

Ajo nuk ka ditur përgjigje të sa ktë në disa pyetje, si për çmi min në tr afikun urban në Prishtinë, pastaj sa ve bën pula.

“Sh ans nuk ka! Unë e them shumë shpesh dhe e them me kr enari që nuk e di tabelën e sh umëzimit”, ka thënë Teuta kur është pyetur nga ga zetarja se a e dinë tabelën e sh umëzimit me numrin 7.

Be the first to comment on "Teuta Krasniqi e pranon: Nuk e di tabelën e sh umëzimit (Video)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*