Tr agjike për familjen/ Djali i vogël j ep shp irt pasi e z ë rr ufeja, ishte kaq i da shur dhe i ta lentuar

Një djalë i vogël dha sh pirt pasi e zu ri rru feja teksa po lu ante futboll.
Jordan Banks, ishte duke marrë pjesë në një nd eshje në një f ushë lo je në Bl ackpool kur n gjarja ndodhi.

Ai u dërgua me ur gjencë në spi tal, por fatk eqësisht nuk mundi të sh pëtojë dhe dha sh pirt menjëherë.

Be the first to comment on "Tr agjike për familjen/ Djali i vogël j ep shp irt pasi e z ë rr ufeja, ishte kaq i da shur dhe i ta lentuar"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*