Tr ondit p olitikani i njohur: M und të ketë l uftë, unë jam gati

Një p olitikan boshnjak ka tr onditur sot op inionin pu blik me d eklaratën e tij. Kreu i P artisë së Veprimit D emokratik (SDA), Bakir Izetbegoviç tr azoi përsëri p ublikun, duke e lënë të h apur m undësinë e një l ufte të re në Ballkan.

“Babai im u f ajësua kur tha “fle i q etë, nuk do të ketë l uftë”. Pastaj nisi l ufta. Unë nuk do ta them këtë. Sepse nuk v aret vetëm nga Alija apo Bakir”, tha Izetbegoviç në një int ervistë me k analin O të Sarajevës.

Pyetjes së g azetarëve s nëse ishte i gatshëm të qëndronte para njerëzve nëse ka l uftë, Izetbegoviç tha:“Abso lutisht! Abs olutisht! Unë pr eferoj të vd es sot sesa të lejoj gj enocidet të s undojnë një pjesë të Bosnjë e Hercegovinës. P adyshim. Unë po ua them këtë sot gjatë Ramazanit. Pra, nuk ka d yshim që ata do ta bëjnë atë. Ata mund ta fillojnë, por ata nuk do ta dijë se si do të përfundojë”.

Be the first to comment on "Tr ondit p olitikani i njohur: M und të ketë l uftë, unë jam gati"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*