“Tr ondit” Tom Doshi: Me je pni mua PD-ne, tju sj ell….

Ne zgj edhjet pa rlamentare te dates 25 pr ill 2021 ku PS mori 74 ma ndate, PD 59, LSI 4 dhe PSD 3, Tom Doshi shi kohet fare q arte qe ka ko rrur nje s ukses te pa pare me pare duke cu ar ne kuvendin e shqi perise 3 deputete.

Kjo fitore kaq e madhe per Doshin duket se nga em ocionet e pa pe rmbajtshme ai ka le shuar dhe nje de klarate diten e sotme, e cila ka tr onditur mb are op inion. Mb ase Doshi nuk sq aron n ese e kerkon me te vertete di cka te ti lle apo po ben ir oni me “fa tin” e pa rtise de mokratike.

Be the first to comment on "“Tr ondit” Tom Doshi: Me je pni mua PD-ne, tju sj ell…."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*