Tr onditet vendi, zgj edhjet nuk do njihen, në sht ator do kemi prap vo time! Op ozita do dalë në rrugë?

Lefter Maliqi ka bërë thirrje te forte op ozitës së bashkuar të mos i njohë zgj edhjet e 25 p rillit, por të kërkojnë zgj edhje të parakohshme në muajin sh tator. Sipas Maliqit, në 25 prill ka ndodhur “kr im i rë ndë el ektoral”.

“Ky nuk ikën pa një re volucion d emokratik, unë kam bi ndjen totale qe PD, LSI, që op ozita e bashkuar po mbledh te gjitha faktet e provat për të kërkuar zgj edhje të pa rakohshme në vjeshtën e ardhshme. Jam i bi ndur to talisht qe kjo do te ndodhe.

S’mund të f itojë kr imi el ektoral, s’m und të bl ihet e ardhmja d emokratike e vendit. Sot ne jemi de f akto në d iktaturë.

Thirrja ime eshte e q arte, e sakte, zgj edhje të p arakohshme, ngritje në këmbë e të gjithë op ozitës, e gjithe shqiptareve per zgj edhje te me njehershme edhe l okale edhe te pergjithshme pa Ramen kryeminister. Nëse opozita pranon Ramën e një q everi teknike me këta drejtorë ky është kr imi më i madh që mund të ndodhë. S’mund te ndodhe qe p olicia e shtetit te vihet ne sherbim te ma fies e o ligarkeve”, tha Maliqi jashtë Kryesisë së Kuvendit për mediat.

Be the first to comment on "Tr onditet vendi, zgj edhjet nuk do njihen, në sht ator do kemi prap vo time! Op ozita do dalë në rrugë?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*