U a rrestua nga p olicia, Atdheu sqaron të vërtetën (VIDEO)

Ko nkurrenti “Për’P uthen”, Atdhe Xharavina, duket se së fundmi ka pasur pr òbleme me p olícinë. Pasi në një video që ka q arkulluar ditë më parë, ku shihet në bulevardin e Tiranës, teksa ishte nd àluar nga p olícia e qytetit dhe po i bëhej një k ontroll.

M ediat në Shqipëri kanë r aportuar se Atdheu është sho qëruar më pas në p olíci, mirëpo ai ka sq aruar të gjithë ngj àrjen në një int ervistë për apli kacionin “Për’P uthen”.

“Po është e vërtetë më kanë nd aluar para dy ditësh në Tiranë, më nd aluan unë me ndova që është ko ntroll i thjesht, më than dil nga makina, thash pse për çfarë arsye, pastaj më tha se je i d ýshuar për një gjë, fillova duke qesh unë, e morën si oféndim, tha dil nga makina, dola nga makina, k ontròlluan makinën. Arsyeja e nd alimit ishte se d yshòhesha për àrmëmb àjtje pa leje, kjo është një gjë e kotë që njerëzit kanë shp íf kot, thjesht e kanë gjete në emër timin me përdor”, u deklarua Atdheu.

Pas kërkesës së Antonelës, Atdheu u rikthye sërish në “Për’Pu then” javën e kaluar duke bërë edhe një takim mjaft romantik me njëri-tjetrin.

Ko nkurrenti i ‘PërPu then’, Atdhe Xharavina, ka folur për herë të parë për jetën e tij pr ivate. Ai për ‘Gl amour Zone’ në TV ORA tregoi pr òblemet që ka hasur në 4 shtete  ku ak ùzohej për tr àfik dr òge.

Be the first to comment on "U a rrestua nga p olicia, Atdheu sqaron të vërtetën (VIDEO)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*