U bë baba në moshën 48-vjeçare, Sokol Balla pu blikon foton me të bijën dhe pr ek me fjalët për të at in e tij të ndj erë

Ga zetari Sokol Balla fe ston di tëlindjen këtë të premte, e para në 48 vite pa të at in.
Balla ka bërë një de dikim të ndj erë për të atin në Fa cebook, ku ka postuar një foto me të birin e tij, për të cilin ga zetari i njohur thotë se ën gjejt për pak ça ste zb ritën në tokë kur ai e le dhatonte.

“Emrin e dytë e ka Sayuri: Lu le e Vogël, ne Japonisht. Ne ku jtim të tim eti. Sot ne d itëlindje, për herë të parë në 48 vjet Babi s’më ur oi dot. Po sot Br ooklyn-Sayuri më le dhatonte, në di telindjen tonë të parë ba shkë. Dhe eng jëjt për pak çaste zb ritën në tokë. Babi ba shkë me ta”, shkruan Balla.

Be the first to comment on "U bë baba në moshën 48-vjeçare, Sokol Balla pu blikon foton me të bijën dhe pr ek me fjalët për të at in e tij të ndj erë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*