Vajza e Jakup Krasniqit: Donika Gërvalla na ka nd aluar që pë rmes M P J-së t’ua dë rgojmë gjërat es enciale Babait në H agë

Gresë Krasniqi, vajza e ish-kryeparlamentarit dhe ish-zë dhënësit të U Ç K-së, Jakup Krasniqi, ka thënë se mi nistrja Donika Gërvalla ua ka nd aluar që përmes Mi nistrisë së Punëve të Ja shtme t’ua dërgojnë ish-kr erëve të U Ç K-së në Ha gë gjërat es enciale.
Vajza e Krasniqit ka thënë se deri tani, kr erëve të U Ç K-së që nd odhen në par abu rgim në H agë ua kanë d ërguar gjërat es enciale përmes kë saj mi nistrie.

“Pa kot me gjëra es enciale deri tash i kem d ërgu në dhomat e pa rabu rgimit në H agë, përmes Mi nistrisë së Punëve të Ja shtme. Donika Shwarz, paska m arr vendim që ato pa ko m os me u d ërgu permes Mi nistrisë së saj. Ajo duhet me i lë në an ash ose in atet pe rsonale ose ministrinë që aq do bët e udh ëheq ose të pë rgjigjet për ve primet e saj! Kr ejt dhe Zhdr ejt!”, ka shkruar Krasniqi.

Be the first to comment on "Vajza e Jakup Krasniqit: Donika Gërvalla na ka nd aluar që pë rmes M P J-së t’ua dë rgojmë gjërat es enciale Babait në H agë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*