Vajze serbe shkruan letren për shqiptarët qe h abiti gjithe Serbine??

Letra e pr esidentit serb Aleksandër Vuçiç e bo tuar dje në mediat botërore, ku i kërkonte popullit serb të r eflektonte mbi ma rrëdhëniet me shqiptarët dhe premtonte një ma rrëveshje me Kosovën, u komentua si një kthesë e fortë e politikës serbe.

ShkodraNews p ublikon të plotë letrën e një se rbi ded ikuar mikut të tij shqiptar pu blikisht në f acebook. Letra është një im p re sion i tij pas vizitës në Shkodër dhe bisedës me djalin e tij të vogël për Isa Boletinin e m itin e ka lasë së Rozafës.

Marko Konjeviç nga Serbia është njohur me Ar mer Jukën nga Shkodra gjatë punës së tyre për një k ompani gjermane, por dy i ka li dhur një miqësi njerëzore përtej zyrës. Në f acebok-un e tij, Marko ka p ublikuar dhje tra foto nga Shkodra me flamurin shqiptar dhe mikun e tij, të cilit i ka d edikuar dhe letrën e më poshtme ku shpreh një këndvësht rim të ri për his torinë serbo-shqiptare.

Be the first to comment on "Vajze serbe shkruan letren për shqiptarët qe h abiti gjithe Serbine??"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*