Valon Syla: E Kam Vëllaun Ja shtë Vendit, Ai Nuk Është Pr ekur Nga Fjala “Gërrnaç”

Valon Syla: Unë e kam vëllaun ja shtë vendit, ai nuk është pr ekur nga fjala “gërrnaç”An alisti i njohur, Valon Syla ka fo lur në Kanal 10 për su lmin që ka nd odhur ndaj tij para disa ditësh në qe ndër të Prishtinës.Nd ër të tjerash, ai ka thënë se edhe vetë vëllau i tij je ton në Kanadë, por që nuk është pr ekur nga fjala “gërrnaç”, që Syla e kishte përdorur në po stimet e tij në Fa cebook.

“Nuk është pr ekur nga fjala gërrnaç, pasi që këta që je tojnë ja shtë ndonjëherë janë më shumë në h all me gërrnaçat se sa ne që jemi këtu, pasi që ne i kemi këtu vetëm për një muaj…”, ka thënë ndër të tjerash Syla

Be the first to comment on "Valon Syla: E Kam Vëllaun Ja shtë Vendit, Ai Nuk Është Pr ekur Nga Fjala “Gërrnaç”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*