“Vd ekja e tij na p ikëlloi shumë” Mesazhi i një ish minatori në nd ihmë të familjes shqiptare në Bulqizë

H istoria e familjes Skuka pr eku z emrat e shqiptarëve, e në v eçanti nd arja e parakohshme nga j eta e kr yefamiljarit, m inator në m inierat e Bulqizës.

Mes dh jetëra mesazheve të ardhura në emi sionin “Shqiptarët për Shqiptarët”, erdhi dhe një mesazh pr ekës nga një ish minator, tashmë në pension dhe në gjendje jo fo rt të mirë sh ëndetësore p ikërisht për sh kak të kësaj pune të vë shtirë.

Elvis Naçi lexoi mesazhin e tij, një shembull i m irfilltë që tregon ba mirësinë mes z emrave dhe mi rësinë e njerëzve të këtij vendi që e q uajmë Shqipëri.

“Shumë të nde ruar Elvis, Sidrit e Eneida. Minatori që u nda nga j eta është ba shkëfshatari im. Vd ekja e tij na ka pi këlluar shumë. Jap për shpirt të prindërve të mij 100 euro për familjen e m inatorit. Unë kam p unuar në atë minierë për 15 vje t e sot jam p ensionist inv alid. Të hënën i dërgoj të hollat në bankë dhe Zoti ju sh përbleftë me të gjitha të mirat.”

Be the first to comment on "“Vd ekja e tij na p ikëlloi shumë” Mesazhi i një ish minatori në nd ihmë të familjes shqiptare në Bulqizë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*