Video po th yen rrj etin/ Arr estohet K onkurrenti i PërP uthen, p olicët i vënë pr angat dhe e

Gjatë mbrëmjes së djeshme faqja ‘Vipat e Bllo kut’ kanë p ublikuar videon ku shihet një k onkurrent i em isionit të d ashurisë Përp uthen që është arre stuar nga Po licia në Shqipëri.

Konkurrenti që shihet në videon e p ublikuar është Princi, por se ende nuk dihet arsyeja e arr estimit të tij.

Kujtojmë që Princi kishte një pëlqim për Jasminën në mo mentin që hyri në pr ogram, ku kjo e fundit mbrëmë u la rgua b eqare nga em isioni, por për të v a zhduar njohjen akoma me ko nkurrentin nga Kosova, Andi Artani.

Be the first to comment on "Video po th yen rrj etin/ Arr estohet K onkurrenti i PërP uthen, p olicët i vënë pr angat dhe e"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*