Vjen go ditje nga Moska: Ti nd aloje NA TO di skutimet për Shqipëri të Madhe!

Bisedimet per Shqiperine e Madhe jane provo kuese dhe Moska ft on pa tronet e Prishtines nga NA TO te nd alin nje di sponim te tille, ka de klaruar mini stri i ja shtem rus Lavrov pas takimit me ministrin e jash.tem serb Selakoviç.

Konsi.derojme se keto jane ide te pa pranueshme edhe de mshme tha Lavrov ne konferencen me gazetare pas takimit.

Bisedimet per Shqiperine e Madhe po zgja sin qe shume vite dhe ne ftojme koleget nga BE dhe N ATO qe mbron Prishtinen qe te ndal di sponimin dhe evitojne mb eshteten e reto rikes se ketille, ka thene ai.

Ai foli edhe rreth Kosoves, duke pe rseritur qe ndrimin se Rusia do te mb eshtes secilen zgj idhje per te cilen pa jtohet dhe eshte e pra nueshme edhe Serbia.

Be the first to comment on "Vjen go ditje nga Moska: Ti nd aloje NA TO di skutimet për Shqipëri të Madhe!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*