Vjen lajmi pritur/ Njohja e patentë shoferëve mes Kosovës e Gjermanisë, afër përmbylljes dhe..

Njohja e patentë shoferëve është afër p ërmbylljes.Mi nistrja e Punëve të Jashtme dhe D iasporës e Republikës së Kosovës, Donika Gërvalla, ka pritur në Prishtinë h omologun e saj gjerman, Heiko Maas, me të cilin ka mbajtur takim bilateral.

Fillimisht, mi nistrja Gërvalla ka falënderuar z.Maas për vizitën e tij në Kosovë. Duke i vlerësuar të shkëlqyera r aportet në mes të dy vendeve, kr yediplomatja Gërvalla ka shprehur mirënjohjen e shtetit dhe qytetarëve të Kosovës për të gjithë ko ntributin dhe nd ihëm që Gjermania i ka o fruar Kosovës, nëpër të gjitha fazat e shtetndërtimit.

Gjatë takimit, dy ministrat janë f okusuar në d iskutime l idhur me m arrëveshjet b ilaterale në mes të dy vendeve, me ç’rast kanë vlerësuar se duhet të t hellohet b ashkëpunimi në të gjitha fushat, përfshirë ek onominë, a rsimin e shk encën.

Kosovës u tha se do t’i o frohet përkrahje për thellim të bashkëpunimeve b ilaterale edhe në r aport me shtetet e tjera të BE-së. Gjithashtu është diskutuar për marrëveshjen për njohjen e p atentë sh oferëve, e cila është afër përmbylljees, shkruan ditorja.

Be the first to comment on "Vjen lajmi pritur/ Njohja e patentë shoferëve mes Kosovës e Gjermanisë, afër përmbylljes dhe.."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*