Vo tuesit kë rcënojnë Kurtin për fu shatën në Shqipëri: Vo tëm ta ma rrim qysh ta kemi dh anë

Kryeministri Albin Kurti, ka disa ditë që po me rret me fu shatën në Shqipëri, derisa Kosova pë rballet me pro bleme të mëdha. Pa ndemia, kr iza ekonomike, masat që nuk po zba tohen e që janë vendosur pa u menduar mirë kanë nx itur ml lef të madh te vo tuesit e Kurtit, të cilët në po stimin e fundit e kanë go zhduar me komente neg ative.

Kurti, përmes një postimi në Fa cebook tregoi se kishte zhv illuar ta kim vi rtual me disa ka ndidatë të Lëvizjes Vetëvendosje bashkë me ko munitetin shqiptar në Itali.

Mj aftoi ky postim që të nx iste komente ne gative nga vo tuesit e Kurtit, të cilët i thanë se ‘’vo tën qysh ta kemi dhë në edhe ta m arrim’

Be the first to comment on "Vo tuesit kë rcënojnë Kurtin për fu shatën në Shqipëri: Vo tëm ta ma rrim qysh ta kemi dh anë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*