Vr anë q enin të mos li hte dhe nënën pranë fo shnjës, br enda shtëpisë së tm errit në Greqi

Askush nuk mund ta b esojë as ta pr anojë se për 10,000 euro disa persona të ma skuar vr anë një vajzë vetëm 20 vjeçe në Athinë, duke e kë rcënuar fillimisht me fo shnjën e saj në mënyrë që ata të me rrnin paratë që ishin fsh ehur në shtëpi.

20-vjeçarja u gjet e vr arë në pa pa fingo të shtëpisë së shtëpisë, pr anë kr evatit të fëmijës së saj 11 muajsh, ndërsa burri i saj, 32-vjeç, ishte i lidhur pas një ka rrigeje në dhomën e gjumit. Ishte pi kërisht ai që ar riti të me rrte telefonin dhe të la jmëronte po licinë.
Të tre personat e ma skuar ishin të ga tshëm për gjithçka. Qeni i familjes u gjet i va rur në ka ngjellat e shtëpisë, të cilin gr abitësit e vr anë në mënyrë që të mos le hte kur ata të hy nin në shtëpi.

Be the first to comment on "Vr anë q enin të mos li hte dhe nënën pranë fo shnjës, br enda shtëpisë së tm errit në Greqi"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*