Vr asja e shq iptarit në Londër, vëllai rr ëqeth me dedikimin p rekës: Do të mbaj gjithmonë në z emër…

Të tjera de taje janë zbardhur në l idhje me ngj arjen e rë ndë në Londër, ku u ‘el iminua’ me mjet pr erës një i ri shqiptar, i ide ntifikuar si shtetasi Renato Geci, 21 vje ç. Ngj arja u k onfirmua edhe nga i vëllai i tij me anë të një dedikimi pr ekës.

Ai shkroi:

Me hi dhërim te thellë ju l ajmëroj se ka ndë rruar jete vëllai im Renato Geci. Qofsh banor i Xhenetit Vlla. (ne do te qëndrojmë te f ortë për ty se ashtu ke dashtë gjithmonë te na shohësh ). Gjithmonë do t’i shtr ëngoj f ort ne z emrën teme kujtimet e tua.

Policia ka a rrestuar një 31-vj eçar i d yshuar si autor i k rimit dhe një vajzë 27-vj eçare e cila d yshohet se bashkëpunoi me autorin. I pl agosur gjatë s ulmit mb eti edhe një shq iptar tjetër.

Be the first to comment on "Vr asja e shq iptarit në Londër, vëllai rr ëqeth me dedikimin p rekës: Do të mbaj gjithmonë në z emër…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*