Vuçiç i pë rgjigjtet Osmanit: As mos ën dërroni që Serbia ta njohë Kosovën

Pr esidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, tha të mërkurën se au toritetet në Prishtinë as nuk duhet të ën dërrojnë që Serbia do ta njohë pava rësinë e Kosovës.

Ai iu përgjigj kështu pr etendimeve të pr esidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, e cila ka thënë se prapa gjitha “n on pa pers” të kohëve të fundit që ndron Serbia.

Pr esidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë të martën se të gjitha dhe id etë e pa raqitura në to, janë des tabil izuese për r ajonin.

“Më l ejoni t’ju them me njëherë se ajo që është shkruar në të nuk do të ndodhë, nj ohja nuk është e pr anueshme për Serbinë,” u tha Vuçiq gazetarëve në Novi Sad.

Be the first to comment on "Vuçiç i pë rgjigjtet Osmanit: As mos ën dërroni që Serbia ta njohë Kosovën"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*