Vuçiq shp alos pl anin e tij: Kosova pjesë e Serbisë, Bosnja me kufij të pap rekur

Pr esidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq d eklaroi se ai qëndron për kufijtë ek zistues, duke komentuar mu ndësinë e shpë rbërjes së Bosnje e Hercegovinës, an eksimin e “Re publikës Srpska” nga Serbia dhe bashkimin e Kosovës me Shqipërinë, siç po thu het në një dokument që e pu blikuan mediat sllovene së fundmi.

“Kufijtë ek zistues janë Serbia me Kosovën dhe Metohinë dhe tërë BeH, ndë rsa re spekton in tegritetin e Re publika Srpskas brenda BeH”, tha Vuçiq.

Ai theksoi mbrëmë se ky është që ndrimi i tij dhe se duhet të re spektohet sipas ku shtetutës së Serbisë.

Be the first to comment on "Vuçiq shp alos pl anin e tij: Kosova pjesë e Serbisë, Bosnja me kufij të pap rekur"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*