Vuçiq: Shqiptarët dhe Serbët do të jenë popujt më të mëdhenj në Ballkan!

Pr esidenti i Serbisë, Aleksander Vuçiq ka pritur sot në takim kr yediplomatin gjerman, Heiko Maas.
Pas takimit, Vuçiq ka folur në një ko nferencë për media, teksa ka thënë se është i ga tshëm për vazhdimin e di alogut dhe për pa qe me shqiptarët.

Ajo çfarë ka ma rrë vë mendjen është një de klaratë e pr esidentit serb për popullin shqiptar dhe atë serb, teksa thotë se të njëjtit për 100 vitet e ar dhshme do të jenë ko mbet më të mëdha në Ballkan, dhe se sipas tij kjo është ar syeja pse duhet një ko mpromis.

“Është e qa rtë se ne dhe shqiptarët do të jemi kombet më të mëdha në Ballkanin Përendimor në 100 vitet e ar dhshme”, ka thënë Vuçiq.
Vuçi ka thënë se ko nflikti i ngr irë mes Kosovës dhe Serbisë nuk është zgj idhje dhe se pro cesit të di alogut pa lët duhet t’i qa sen në formë ko nstruktive.

Be the first to comment on "Vuçiq: Shqiptarët dhe Serbët do të jenë popujt më të mëdhenj në Ballkan!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*