Xhavit Haliti: Pe rsonalisht mendoj se ditën e vo timit të pr esidentit, të gjithë deputetët duhet të qëndrojnë në sallë

Nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Xhavit Haliti, ka folur rreth çë shtjes së zgje dhjes së pr esidentit.

Haliti ka komentuar situatën momentale brenda kryesisë, duke thënë se Këshilli Drejtues i PDK-së ka vendosur që të mos qëndroj në sallë dhe të mos e vo tojnë Vjosa Osmanin për pr esidente.

“Sipas një vendimi të Gj ykatës Ku shtetuese, për çdo vo tim deputetët duhet të qëndrojnë në sallën e Parlamentit, e të v otojnë, p ër, ku ndër, ose të ab stenojnë. Ky vendim s’ është re spektuar as zba tuar asnjëherë, sepse partitë e opozitës duke mos u sa nksionuar për mo szbatimin e këtij vendimi kanë bërë lojëra politike përmes të cilave, Kuvendi në mungesë të vo tave, ka mbetur pa mi ratuar me dhjetëra li gje, vendime e re zoluta”, thotë Haliti për GazetaBlic.

Ai thekson, se kushdo që fiton vo tat nga ai moment nuk është më pe rsoni që ishte, por është Pr esidenti

Be the first to comment on "Xhavit Haliti: Pe rsonalisht mendoj se ditën e vo timit të pr esidentit, të gjithë deputetët duhet të qëndrojnë në sallë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*