Xhelal Mziu mesazh dibranëve: Do ju m allkojnë fëmijët për 5 mijë lekëshin që keni m arrë!

Kandidati i PD në Dibër, Xhelal Mziu, iu është dr ejtuar me një mesazh falënderues qytetarëve, të cilët e v otuan në zgje dhjet e 25 pr illit.

Teksa thekson se “Mendja Dibrane tr iumfoi dhe shk ërmoqi bandën e Rilindjes…!”, Mziu aku zon m azhorancën për blerje v otash, teksa thekson se “u përdorën para të pi sta pafund dhe s egmente të caktuara të Po licisë së Shtetit”.

Mes të tjerash, Mziu b efason sërish në mesazhin e tij, teksa iu dr ejtohet atyre që nuk kanë v otuar op ozitën, duke iu thënë se do i m allkojnë fëmijët e tyre, që u shitën për 5 mijë lekë.

“Kam edhe dy fjalë për ato Dibranë të nd ershëm ose jo, që për shkak të v arfërisë apo për pr oblemet e tyre ia sh itën shp irtin “sh ejtanit” shitën votën, shi tën nd erin, u shitën për 4 vjet me 5 mijë lekë…! V ota juaj nuk bën 5 mijë lekë! Ajo 5 mijë lekshe do ju dalë në ëndërr për 4 vj et, sa herë t’ju mb arojë thesi i miellit, sa herë tu duhet të shkoni në sp ital,sa herë të shkoni më dyqan, sa herë tu drejtoheni shkollave, universiteteve, zyrave të shtetit.

Ajo 5 mijë lekëshe do tu vrasë në shp irt sa herë të mos keni lekë për tu blerë librat e fëmijëve, apo kur tu dalin gishtat nga atletet e “ga bit”. Ajo 5 mijë lekëshe do të j etë m allkim, për ju, fëmijët tuaj do t’ju m allkojnë…!”, shkruan Mziu.

Be the first to comment on "Xhelal Mziu mesazh dibranëve: Do ju m allkojnë fëmijët për 5 mijë lekëshin që keni m arrë!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*