Z oti E Zgj oi Për Të Bijën/ Li ndi Vajzën Dhe Ra Në Ko Ma Për 7 Vite, Pasi U Zgj ua Nuk I Be sonte Syve Kur Pa Të Bijën

Një hi stori e tr ishtë , ku Danijela Kovacevic shkoi në spi tal për të li ndur fëmijën e saj dhe për shk ak të disa pr oblemeve gjatë li ndjes, 25-vjecarja b ie në k oma.

Gruaja që prej vitit 2009 ka që ndruar në s pital pa u përmendur, por fal mj ekimeve dhe av ancimit të mj ekësisë.
Ajo ar riti të zgj ohet pas 7 vitesh në ko ma, duke ta kuar kështu për herë të parë vajzën e saj, shkruan da ily mail.
Ndërsa babai i saj ka rr ëfyer se Danijela u zgju a në fillim kishte sht uar shumë kile, e ndërsa tani është shumë e gj allë dhe pl ot en ergj

Be the first to comment on "Z oti E Zgj oi Për Të Bijën/ Li ndi Vajzën Dhe Ra Në Ko Ma Për 7 Vite, Pasi U Zgj ua Nuk I Be sonte Syve Kur Pa Të Bijën"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*