Zy rtari i l artë Austriak: Hashim Thaçi s’do dë nohet kurrë, ju tregoj unë pse!

Një nga zy rtarët e Partisë S ocialdemokrate të Austrisë, David Stockinger, ka komentuar a kuzat e r ënda drejt Hashim Thaçit për kríme l ufte në Kosovë.

Ai thotë se nuk pret që Thaçi të d ënohet pasi kishte marrëdh ënie të mira me Perëndimin, si dhe me p olitikanë dhe d iplomatë ak tualë pe rëndimorë.
Kjo ishte e d ukshme, tha Stockinger në një p rononcim gjatë pr ezantimit të li brit të tij “Hashim Thaçi – Shteti i ri, M odernisti sht etëror” në Ak ademinë Diplomatike të Vjenës dy vjet më parë.

Be the first to comment on "Zy rtari i l artë Austriak: Hashim Thaçi s’do dë nohet kurrë, ju tregoj unë pse!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*