Zy rtarja e PDK’së me kr itika: Albin Kurti sa ishte i bu rgosur në Beograd, Hashim Thaçi kë rkonte li rimin e tij

Hanife Osmani, an ëtarja e kryesisë së PDK’së në Mitrovicë, ka bërë një re agim pas nj oftimit nga ish-kan didati për deputet Hisen Berisha se pr esidenti kroat, Zoran Milanoviq, ka thënë se do of rojë ga rancë për mbr ojtjen në li ri të ish-kr erëve të U ÇK’së që po mbr ohen në Hagë.

Teksa ka pë rmendur se si pr esidenti Rugova of ronte ga rantim për li rimin me ku sht të kr eut të AAK’së Ramush Haradinaj, si dhe ga rancën e ish u.d. pr esidentit Nexhat Dacin për li rimin me k usht të Fatmir Limajt, ajo ka kërkuar nga in stitucionet sh tetërore të bëjnë të njëjtën gjë edhe me Thaçin dhe të tjerët.

“Ibrahim Rugova ga rantoi për li rimin me ku sht të #RamushHaradinajt, në vazhdimësi të kësaj Nexhat Daci ga rantoi për li rimin me ku sht të #FatmirLimajt, ndërsa sot në shte tin e co ptuar dikur e të formuar sot me të gjitha pje sëzat e bu kura e të thy era të saj si e pav arur e me ak ter p olitikë, i hu aji të del z ot e i yti ti v’n on pr angat”, thuhet në postimin e saj.
Tu tje, ajo ka thënë se gjatë kohës sa kryeministri ak tual, Albin Kurti, po qëndronte në bu rgjet e Beogradit, Thaçi kishte k ërkuar li rimin e tij.

Be the first to comment on "Zy rtarja e PDK’së me kr itika: Albin Kurti sa ishte i bu rgosur në Beograd, Hashim Thaçi kë rkonte li rimin e tij"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*