Ak Sident Në Ulgarë Të Gjilanit, Vd es Djali Ha stret I Familjes

Për pa sojë ka vd ekur i riu G.TAHIRI nga fshati Pogragjë i Gjilanit.
Zë dhënësi i Poli cisë për Ra jonin e Gjilanit, Ismet Hashani ka konfirmuar ak sidentin, duke thënë se vo zitësi që ka hu mbur jetën është 19 vjeçar.

Ak sidenti ka ndodhur mbrëmë rreth orës 23:00 në fshatin Uglar të Komunës së Gjilanit.

Ak sidenti ka ndo dhur mes dy veturave, fa tkeqësisht njëri nga vozitësit, viti 2000 e ka hu mbur je tën” ka thënë Hashani.
Djali i ve tëm i familjes TAHIRI.

Be the first to comment on "Ak Sident Në Ulgarë Të Gjilanit, Vd es Djali Ha stret I Familjes"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*