Bekim Haxhiu: Njerëzve të Kurtit ju thash më përpara e pr es dorën se e v otoj Vjosa Osmanin

Deputeti i PDK-së, Bekim Haxhiu, ndërsa ka folur për zgje dhjen e Vjosa Osmanit si pr esidente e vendit, ka thënë se njerëzit e Kurtit i kanë kërkuar vo tën, por se ka r efuzuar.

“Ka bërë një përpjekje ma ksimale t’i ko ntaktojë de putetët dhe me ofe rta jo shëse. Edhe mua më kanë çu (njerëz), ti a e vo ton Vjosa Osmanin. Ju kam thënë më përpara e p res dorën se e vo toj Vjosa Osmanin”, ka thënë Haxhiu në Kanal10.

I pyetur se kush e ka ko ntaktuar, Haxhiu nuk ka dhënë emër por ka p ohuar se ndë rmjetësuesin ja dërguar nga zyra e kr yetarit të Kuvendit.

Ai më tej tha se Vjosa Osmani nuk është un ifikuese.

“Nuk është un ifikuese Vjosa, kurse Thaçi ka qenë diplomat i ja shtëzakonshëm”, tha ai.
Haxhiu më tej tha se Vjosa është ngr ítur duke s ha re Thaçin dhe Veselin.

Be the first to comment on "Bekim Haxhiu: Njerëzve të Kurtit ju thash më përpara e pr es dorën se e v otoj Vjosa Osmanin"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*