ÇM ENDURI!! Biden dhe Putin “ZIHEN” k eq për Kosovën!! Moska po TR ANOHET për nd ihmën e SHBA-së që po i jep Kosovës…!!

Në ditën e takimit në mes të pr esidentit të SH BA-së, Joe Biden, dhe atij rus, Vladimir Putin, M inistria e Punëve të Jashtme e Rusisë i ka re aguar Washingtonit zyrtar, duke thënë se janë të shq etësuar me a rmatosjen e Kosovës nga A merika.

“Ne jemi duke pranuar me a nkth ra portet e f urnizimeve me pa jisje u shtarake të Kosovës nga Sh BA-ja. Amerika në këtë mënyrë do të minojë pë rpjekjet ndër kombëtare për të si guruar p aqen dhe s tabilitetin në Ballkan”, thuhet në reagimin e MPJ-së së Rusisë të p ublikuar dje.

Be the first to comment on "ÇM ENDURI!! Biden dhe Putin “ZIHEN” k eq për Kosovën!! Moska po TR ANOHET për nd ihmën e SHBA-së që po i jep Kosovës…!!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*