“Çunat e 5 M ajit” bëjnë “v etgjyqësi”, rr ahin algje rianin që t errorizonte vajzat në Tiranë

Pr ej disa ditësh një emi grant algj erian ishte kthyer në shq etësim për qytetarët në Tiranë.

Hamza Marina ng acmonte vajzat në Tiranë, shf aqej me a rmë zj arri apo duke k onsumuar ka nabis dhe gr abiste banesa, foto dhe video të të cilave i p ublikonte v etë në rrj etet s ociale.

Por duket se në m ungesë të v eprimit nga Po licia e Shtetit, disa djem në Tiranë e kanë m arrë vetë s ituatën në duar.

Algj eriani është p ikasur në la gjen “5 M aji” të kr yeqytetit ku edhe është dh unuar nga një gr up dj emsh.

Be the first to comment on "“Çunat e 5 M ajit” bëjnë “v etgjyqësi”, rr ahin algje rianin që t errorizonte vajzat në Tiranë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*