Daçiq tallet me Kr yeministrin e Kosovës: Kurti nuk ka plan për…

Krye tari i Kuve ndit të Serbisë, Ivica Daçiq tha se duke pa ralajmëruar p adi kun dër Serbisë për gje noci d, Kosova po përpiqet ta “vendosë temën e d ialogut në plan të dytë” .

Daçiq tha në TV Pink se njoftime të tilla vijnë nga Prishtina para çdo r aundi të di alogut në Bruksel.“Është një përpjekje për të thënë që ka parakushte për të folur rreth dialogut.

R eparacionet e lu ftës, një p roces gj yqësor për gjen oci d dhe përdh unime të pr etenduara në Kosovë, që ka qenë gjithmonë rasti sa herë që bisedimet do të fillonin në Bruksel”, tha Daçiq.Ai i quajti “q esharake” p aralajmërimet e kryem inistrit të Kosovës, Albin Kurti.

“Nëse ata do të kishin bazë l igjore, ata do ta kishin ngritur p adinë shumë kohë më parë”, tha Daçiq. Ai shtoi se Serbia po p ërballet me “ditë të v ështira” sepse, siç shtoi ai, “ka pr esion të konde nsuar nga palë të ndryshme”.

Be the first to comment on "Daçiq tallet me Kr yeministrin e Kosovës: Kurti nuk ka plan për…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*