“Djali i Kadri Veselit me fjalë pr ekëse për gjyshin që i vd iq“

“Në pr ag të v de kjes e ktheve djalin në vend”, djali i Kadri Veselit me fjalë p rekëse për gjyshin që i vd iq.

Klestor Veseli, djali i ish-kr yeparlamentarit Kadri Veseli, ka shkruar fjalë pr ekëse për gjyshin e tij, që vd iq sot.
Përmes një po stimi në llo garinë e tij në In stagram, Klestori ka shkruar se edhe në pr ag të vd ekjes ai e kth eu djalin e vetë në Kosovë.

“L uftove një be tejë të fo rtë, mb ajte një që ndërim bu rrëror, e edhe në pr ag të v de kjes e ktheve birin tënd në vendin e vet e në me sin tonë, edhe kur tr upi të lë shoj ja ar rite të na sj ellës një të mirë të fundit! Për këtë do të jemi pë rgjithmonë mi rënjohes. Pu sho i qe të baba Ha xhi”, ka shkruar Klestori.

Be the first to comment on "“Djali i Kadri Veselit me fjalë pr ekëse për gjyshin që i vd iq“"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*