Fe stë në familjen Berisha/ Zonja e ish kr yeministrit fe ston di tëlindjen: Ja cfarë dhu rate ka ma rrë nga Sali Berisha

Ish-kr yeministri Sali Berisha dhe ba shkëshortja e tij, kanë sot njJa ditë të ve çantë për të fe stuar. Më 5 ko rrik, 50 vite më parë, ata u ku rorëzuan në ma rtesë. Data 5 ko rrik shë non edhe ditën e li ndjes së Liri Berishës. Në një postim në rrjetet sociale, Berisha e qu an këtë ditë “Ju bileu i Ar të”.

Në de dikimin e tij, Berisha e qu an ba shkëshorten “mb eshtetje e ja shtezakonshme dhe el eksiri i ve rtet i je tes tone”.

Be the first to comment on "Fe stë në familjen Berisha/ Zonja e ish kr yeministrit fe ston di tëlindjen: Ja cfarë dhu rate ka ma rrë nga Sali Berisha"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*