Ga zetari shqiptar bëhet baba për herë të parë dhe p ërlot me fjalët/ Dhu rata më e bukur nga Zoti në 43 vite jetë!

Ga zetari i njohur Muhamed Veliu është bërë baba për herë të parë.
Djali i ga zetarit të njohur ka ardhur në je të në muajin ma rs, ndërsa vetë Veliu nuk e fsh eh em ocionin dhe lu mturinë e madhe.

Ai, pë rmes një po stimi në rrje tet sociale shkruan se djali, të cilin e ka qu ajtur Britt, është dhu rata më e bu kur nga Zoti në 43 vite je të.
“Britt dhu rata më e bu kur nga Zoti për mua sot në këto 43 vite jetë. Britt&Fla. da shuri e pa fu nd”, shkruan ga zetari.

Be the first to comment on "Ga zetari shqiptar bëhet baba për herë të parë dhe p ërlot me fjalët/ Dhu rata më e bukur nga Zoti në 43 vite jetë!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*