J ep sh pirt nga së mundja e li gë 6-vjeçari, fjalët e fundit të pr ekin ze mrën: Mos qa ni për mua…

Leland Shoemake nd ërroi jetë kur ishte vetëm 6 vjeç prej një së mundje të ke qe. Por para se të i kte nga kjo botë djaloshi i bukur shk roi një letër për prindërit e tij në mënyrë që ata të qe shin pasi ai të kishte i kur nga kjo botë.
Prindërit e tij u kthyen në shtëpi, pasi ai h umbi je tën dhe në dhomën e tij teksa bë heshin gati për fu neralin gjetën një letër. Ishte babai ai në fa kt që e gjeti letrën.

Ai q au me të madhe kur e pa dhe vrapoi drejt gruas së tij për t’i treguar se çfarë kishte gjetur në dhomën e djalit të tyre. Në letër ai kishte shkruar:
Unë do të jem gjithmonë me ju mami dhe babi. Mos qa ni për mua, mos ha rroni që do u shikoj nga qielli dhe dua që të qe shni për mua.
Unë atje ku do jem nuk do kem më dhi mbje. Do jem mirë.”
Nëna e tij thotë se djali e saj ishte një fëmijë shumë i ve çantë dhe se ajo letër që ai kishte lënë për ta ia ka sh uar pak hi dhë rimin që ka në shp irt.

Be the first to comment on "J ep sh pirt nga së mundja e li gë 6-vjeçari, fjalët e fundit të pr ekin ze mrën: Mos qa ni për mua…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*